Historia Polski w nutach zapisana - Polonez w wykonaniu uczniów PSS im. Bł. Franciszki Siedliskiej!Nasz koncert "Historia Polski w nutach zapisana", którym wspólnie z utalentowanymi wokalistami i muzykami, oraz społecznością polonijną celebrowaliśmy 101. rocznicę odzyskana niepodległości przez Polskę otworzył występ najmłodszych uczniów Polskiej Szkoły Sobotniej im. Bł. Franciszki Siedliskiej w Northampton.


Dzieci z klas 0-a i 0-b urzekły Publiczność zgromadzoną tego wieczoru w sali widowiskowej Domu Polskiego w Northampton swoim perfekcyjnie odtańczonym Polonezem i pięknie przygotowanymi na tą okoliczność kostiumami z elementami ludowych strojów krakowskich.