Konkurs Plastyczny 
Historia Polski Pędzlem Malowana

Konkurs Plastyczny "Historia Polski Pędzlem Malowana" realizowany był w ramach projektu "Stacja Wolność", upamiętniającego 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę a jego celami była popularyzacja historii naszej Ojczyzny wśród Polonii żyjącej na Wyspach, oraz podtrzymania ducha patriotyzmu i kreatywności wśród najmłodszego pokolenia emigrantów i nie tylko.

Do Konkursu zgłoszono łącznie 25 prac plastycznych w 3 kategoriach wiekowych:

- do lat 8 (6 prac)

- od lat 9 do 16 (10 prac)

- od lat 17 (9 prac)

Historia Polski Pędzlem Malowana - Plakat 3
Historia Polski Pędzlem Malowana - Plakat 2
Jury w trakcie dyskusji nad wyborem prac zgłoszonyh do Konkursu.

O wyborze najlepszych prac decydowało grono jurorskie, w skład którego wchodziły:

Przewodnicząca Jury: Agnieszka Opolska - pisarka, malarka

Marta Derkiewicz - malarka

Agnieszka Wojciechowska - twórczyni rękodzieła artystycznego

Dorota Górczyńska-Bacik - poetka, pisarka, malarka

Dodatkowe wyróżnienia i nagrody przyznane zostały autorom prac, wyłonionym w drodze Plebiscytu Internautów, przeprowadzonym w dniach od 3 do 10 listopada, za pośrednictwem ankiet udostępnionych na grupie facebookowej Lokomotywy

Prace zgłoszone w kategorii do lat 8
- kliknij aby powiększyć -
Prace zgłoszone w kategorii od lat 9 do 16
- kliknij aby powiększyć -
Prace zgłoszone w kategorii od lat 17
- kliknij aby powiększyć -
Najlepsze prace wybrane w Plebiscycie Internautów

W głosowaniu przeprowadzonym w dniach od 3 do 10 listopada z pośrednictwem ankiet udostępnionych na grupie Lokomotywy na Facebooku Internauci wyróżnili następujące prace:

W kategorii od lat 17, w której oddano łącznie 309 głosów:

- "Upadek komunizmu w 1989 - Wolna Polska 1989" autorstwa pani Justyny Szyfelbajn (89 głosów).
- "Pociąg do Wolności" autorstwa pani Agnieszki Wiśniewskiej (68 głosów).
- "Orzeł Biały" autorstwa pani Anny Waksmundzikiej (40 głosów).

W kategorii wiekowej od lat 9 do 16 oddano łącznie aż 512 głosów. Największe uznanie zdobyły następujący młodzi autorzy:

- Nicola Gawłowska za pracę "Polska, mam to w genach" (119 głosów).
- Antoni Kordel za pracę "Dywizjon 303 w akcji (104 głosy).
- Bartek Szyfelbajn za pracę "Józef Piłsudski" (92 głosy).

Głosując w kategorii wiekowej do lat 8 Internauci oddali łącznie 525 głosów. Najwięcej z nich zdobyli:

- Adam Gawłowski za pracę "Orzeł Biały" (135 głosów).
- Luiza Szyfelbajn za pracę "Jakie czasy taki bohater (126 głosów).
- Olaf Szyfelbajn za pracę "Wojna polsko-niemiecka" (125 głosów).

Autorzy prac, które zdobyły największe uznanie Internautów, nagrodzeni zostali pamiątkowymi statuetkami i książkami związanymi z historią Polski i odrodzeniem Państwa Polskiego. Zdobywcy drugich i trzecich miejsc otrzymali dodatkowe nagrody niespodzianki - literaturę związaną z tematyką Konkursu. 

Jurorki Konkursu Plastycznego z autorkami najlepszych prac zdaniem Internautów. O lewej: Marta Derkiewicz, Agnieska Opolska, Dorota Górczyńska-Bacik, Anna Waksmundzka, Agnieszka Wiśniewska, Justyna Szyfelbajn i Emilia Motyka z Inicjatywy Lokomotywa - Stacja Northampton
Zwycięzcy w kategorii do lat 8

W najmłodszej kategorii wiekowej Konkursu Plastycznego "Historia Polski Pędzlem Malowana", w której swoje prace zaprezentowały dzieci do lat 8, nasze Jurorki nagrodziły:

- na I MIEJSCU - Luizę Szyfelbajn za jej obrazek zatytułowany "Jakie czasy taki bohater". Grono jurorskie doceniło wyrazistą pracę i oryginalne hasło tytułowe.

- na II MIEJSCU - Nadię Okraskę za pracę „Chmury gradowe nad Polską”, w której Komisja doceniła przede wszystkim metaforę i samodzielność wykonania.

- oraz na III MIEJSCU - Maję Kuśnierek za pracę pod tytułem „Pomnik Małego Powstańca w Warszawie”, która według Komisji, pomimo swej prostoty, zachowuje wyraźny przekaz i
zdecydowanie przemawia do odbiorcy.

Zwyciężczynie zostały nagrodzone zestawami książek o tematyce historycznej o dziejach i odzyskaniu Niepodległości Polski, oraz pamiątkowymi trofeami.

Jurorki Konkursu Plastycznego z autorkami najlepszych prac zgłoszonych w kategorii do lat 8
Zwycięzcy w kategorii od lat 9 do 16

W kategorii wiekowej od lat 9 do 16 członkinie Jury wybrały następujące prace:

- NA I MIEJSCU - "Polska - mam to w genach", autorstwa Nicoli Gawłowskiej. Jej dzieło "w formie plakatu zaimponowało komisji klarownym przekazem, koncepcją oraz prostotą kompozycyjną".

- NA II MIEJSCU - "Józef Piłsudski", autorstwa Bartka Szyfelbajna. Jurorki doceniły "oryginalne wykonanie pracy" a ponadto Komisja "była pod wrażeniem wyboru techniki, która wymagała od autora cierpliwości oraz ogromu pracy. Ponadto, Jury zwróciło uwagę na oszczędność kolorystyczną, dzięki której praca nabiera większego wyrazu."

- NA III MIEJSCU - "Wąsy Wolności", namalowane przez Wiktora Okraskę. Jury doceniło "chwytliwe i metaforyczne hasło, które w doskonały sposób przedstawia historyczne postacie Polski."

Laureaci zostali nagrodzeni pamiątkowymi statuetkami i nagrodami w postaci zestawów książkowych, dotyczących historii naszej Ojczyzny i odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Laureaci Konkursu Plastycznego w kategorii od lat 9 do 16 w towarzystwie Jurorek
Zwycięzcy w kategorii od lat 17

Pracami, które zaskarbiły sobie największe uznanie Jury w kategorii od lat 17  -  są:

- NA I MIEJSCU - "Defilada I Armii Wojska Polskiego w zdobytej Warszawie 19 stycznia 1945. Wyzwolenie, czy zniewolenie?", autorstwa Wojciecha Jastrzębskiego, nagrodzona kwotą 150 funtów.

- NA II MIEJSCU - "Bitwa pod Oliwą 1627. Galeon Św. Jerzy prowadzi Flotę Polską przeciwko eskadrze szwedzkiej" namalowaną przez Cezarego Deca, której autor otrzymał 100 funtów.

- NA III MIEJSCU - praca "Orzeł Biały", autorstwa Anny Waksmundzkiej, która otrzymała w nagrodę 50 funtów.

 

Dodatkową niesamowitą niespodziankę dla Artystów przygotował nasz patron wizualny,

pan Dariusz Stec z Stec Studios,

który uhonorował dwie wybrane przez siebie prace, które szczególnie go ujęły, nie tylko pod kątem kompozycji - na co, jako artysta fotograf zwrócił szczególną uwagę - ale również kontekstem i doborem tematyki.  Były to prace:

- "Bitwa pod Oliwą 1627. Galeon Św. Jerzy prowadzi Flotę Polską przeciwko eskadrze szwedzkiej", której autorem był Cezary Dec.

- "Orzeł Biały", praca którą stworzyła Anna Waksmundzka.

Autor i autorka zostali nagrodzeni bonem o wartość 159 funtów, umożliwiającym im wykonanie profesjonalnej sesji fotograficznej w Stec Studios.

Gratulujemy Zwycięzcom - przede wszystkim - ogromnego talentu, którego dalszego rozwoju i sukcesów z tym związanych serdecznie życzymy - oryginalności, finezji i pomysłowości w podejściu do zadanego przez nas tematu, i oczywiście wygranej!

Laureaci Konkursu Plastycznego w kategorii od lat 17 w towarzystwie Jurorek