top of page
Konkurs Plastyczny 
Historia Polski Pędzlem Malowana

Konkurs Plastyczny "Historia Polski Pędzlem Malowana" realizowany był w ramach projektu "Stacja Wolność", upamiętniającego 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę a jego celami była popularyzacja historii naszej Ojczyzny wśród Polonii żyjącej na Wyspach, oraz podtrzymania ducha patriotyzmu i kreatywności wśród najmłodszego pokolenia emigrantów i nie tylko.

Do Konkursu zgłoszono łącznie 25 prac plastycznych w 3 kategoriach wiekowych:

- do lat 8 (6 prac)

- od lat 9 do 16 (10 prac)

- od lat 17 (9 prac)

Historia Polski Pędzlem Malowana - Plakat 3
Historia Polski Pędzlem Malowana - Plakat 2
Jury w trakcie dyskusji nad wyborem prac zgłoszonyh do Konkursu.

O wyborze najlepszych prac decydowało grono jurorskie, w skład którego wchodziły:

Przewodnicząca Jury: Agnieszka Opolska - pisarka, malarka

Marta Derkiewicz - malarka

Agnieszka Wojciechowska - twórczyni rękodzieła artystycznego

Dorota Górczyńska-Bacik - poetka, pisarka, malarka

Dodatkowe wyróżnienia i nagrody przyznane zostały autorom prac, wyłonionym w drodze Plebiscytu Internautów, przeprowadzonym w dniach od 3 do 10 listopada, za pośrednictwem ankiet udostępnionych na grupie facebookowej Lokomotywy

Prace zgłoszone w kategorii do lat 8
- kliknij aby powiększyć -
Prace zgłoszone w kategorii od lat 9 do 16
- kliknij aby powiększyć -
Prace zgłoszone w kategorii od lat 17
- kliknij aby powiększyć -
Najlepsze prace wybrane w Plebiscycie Internautów

W głosowaniu przeprowadzonym w dniach od 3 do 10 listopada z pośrednictwem ankiet udostępnionych na grupie Lokomotywy na Facebooku Internauci wyróżnili następujące prace:

W kategorii od lat 17, w której oddano łącznie 309 głosów:

- "Upadek komunizmu w 1989 - Wolna Polska 1989" autorstwa pani Justyny Szyfelbajn (89 głosów).
- "Pociąg do Wolności" autorstwa pani Agnieszki Wiśniewskiej (68 głosów).
- "Orzeł Biały" autorstwa pani Anny Waksmundzikiej (40 głosów).

W kategorii wiekowej od lat 9 do 16 oddano łącznie aż 512 głosów. Największe uznanie zdobyły następujący młodzi autorzy:

- Nicola Gawłowska za pracę "Polska, mam to w genach" (119 głosów).
- Antoni Kordel za pracę "Dywizjon 303 w akcji (104 głosy).
- Bartek Szyfelbajn za pracę "Józef Piłsudski" (92 głosy).

Głosując w kategorii wiekowej do lat 8 Internauci oddali łącznie 525 głosów. Najwięcej z nich zdobyli:

- Adam Gawłowski za pracę "Orzeł Biały" (135 głosów).
- Luiza Szyfelbajn za pracę "Jakie czasy taki bohater (126 głosów).
- Olaf Szyfelbajn za pracę "Wojna polsko-niemiecka" (125 głosów).

Autorzy prac, które zdobyły największe uznanie Internautów, nagrodzeni zostali pamiątkowymi statuetkami i książkami związanymi z historią Polski i odrodzeniem Państwa Polskiego. Zdobywcy drugich i trzecich miejsc otrzymali dodatkowe nagrody niespodzianki - literaturę związaną z tematyką Konkursu. 

Jurorki Konkursu Plastycznego z autorkami najlepszych prac zdaniem Internautów. O lewej: Marta Derkiewicz, Agnieska Opolska, Dorota Górczyńska-Bacik, Anna Waksmundzka, Agnieszka Wiśniewska, Justyna Szyfelbajn i Emilia Motyka z Inicjatywy Lokomotywa - Stacja Northampton
Zwycięzcy w kategorii do lat 8

W najmłodszej kategorii wiekowej Konkursu Plastycznego "Historia Polski Pędzlem Malowana", w której swoje prace zaprezentowały dzieci do lat 8, nasze Jurorki nagrodziły:

- na I MIEJSCU - Luizę Szyfelbajn za jej obrazek zatytułowany "Jakie czasy taki bohater". Grono jurorskie doceniło wyrazistą pracę i oryginalne hasło tytułowe.

- na II MIEJSCU - Nadię Okraskę za pracę „Chmury gradowe nad Polską”, w której Komisja doceniła przede wszystkim metaforę i samodzielność wykonania.

- oraz na III MIEJSCU - Maję Kuśnierek za pracę pod tytułem „Pomnik Małego Powstańca w Warszawie”, która według Komisji, pomimo swej prostoty, zachowuje wyraźny przekaz i
zdecydowanie przemawia do odbiorcy.

Zwyciężczynie zostały nagrodzone zestawami książek o tematyce historycznej o dziejach i odzyskaniu Niepodległości Polski, oraz pamiątkowymi trofeami.

Luiza Szyfelbajn

Luiza Szyfelbajn

I MIEJSCE w Konkursie Plastycznym "Historia Polski Pędzlem Malowana" "Jakie czasy taki bohater" Nagroda za za wyrazistą pracę i oryginalne hasło.

Nadia Okraska

Nadia Okraska

II MIEJSCE w Konkursie Plastycznym "Historia Polski Pędzlem Malowana" w kategorii wiekowej do lat 8. "Chmury gradowe nad Polską". Praca nagrodzona przede wszystkim w uznaniu dla zawartej w niej metafory i samodzielności wykonania.

Maja Kuśnierek

Maja Kuśnierek

III MIEJSCE w Konkursie Plastycznym "Historia Polski Pędzlem Malowana" w kategorii wiekowej do lat 8. "Pomnik Małego Powstańca w Warszawie". Według Komisji, praca pomimo swej prostoty, zachowuje wyraźny przekaz i zdecydowanie przemawia do odbiorcy.

Jurorki Konkursu Plastycznego z autorkami najlepszych prac zgłoszonych w kategorii do lat 8
Zwycięzcy w kategorii od lat 9 do 16
Nicola Gawłowska

Nicola Gawłowska

I MIEJSCE w Konkursie Plastycznym "Historia Polski pędzlem malowana" - kategoria od lat 9 do 16 - "Polska, mam to w genach", Nicola Gawłowska, lat 9, nagrodzona za pomysłową pracę. Praca w formie plakatu zaimponowała komisji klarownym przekazem, koncepcją oraz prostotą kompozycyjną.

Bartek Szyfelbajn

Bartek Szyfelbajn

II MIEJSCE w Konkursie Plastycznym "Historia Polski pędzlem malowana" - kategoria od 8 do 16 lat. "Józef Piłsudski", Bartek Szyfelbajn, lat 14. Praca nagrodzona za "za oryginalne wykonanie (..) Komisja była pod wrażeniem wyboru techniki, która wymagała od autora cierpliwości oraz ogromu pracy. Ponadto, Jury zwróciło uwagę na oszczędność kolorystyczną, dzięki której praca nabiera większego wyrazu."

Wiktor Okraska

Wiktor Okraska

III MIEJSCE w Konkursie Plastycznym "Historia Polski pędzlem malowana" - kategoria od 8 do 16 lat. "Wąsy Wolności", Wiktor Okraska, lat 10. Praca, w której Jury doceniło przede wszystkim "chwytliwe i metaforyczne hasło w doskonały sposób przedstawia historyczne postacie Polski."

W kategorii wiekowej od lat 9 do 16 członkinie Jury wybrały następujące prace:

- NA I MIEJSCU - "Polska - mam to w genach", autorstwa Nicoli Gawłowskiej. Jej dzieło "w formie plakatu zaimponowało komisji klarownym przekazem, koncepcją oraz prostotą kompozycyjną".

- NA II MIEJSCU - "Józef Piłsudski", autorstwa Bartka Szyfelbajna. Jurorki doceniły "oryginalne wykonanie pracy" a ponadto Komisja "była pod wrażeniem wyboru techniki, która wymagała od autora cierpliwości oraz ogromu pracy. Ponadto, Jury zwróciło uwagę na oszczędność kolorystyczną, dzięki której praca nabiera większego wyrazu."

- NA III MIEJSCU - "Wąsy Wolności", namalowane przez Wiktora Okraskę. Jury doceniło "chwytliwe i metaforyczne hasło, które w doskonały sposób przedstawia historyczne postacie Polski."

Laureaci zostali nagrodzeni pamiątkowymi statuetkami i nagrodami w postaci zestawów książkowych, dotyczących historii naszej Ojczyzny i odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Laureaci Konkursu Plastycznego w kategorii od lat 9 do 16 w towarzystwie Jurorek
Zwycięzcy w kategorii od lat 17
Wojciech Jastrzębski

Wojciech Jastrzębski

I MIEJSCE w konkursie "HISTORIA POLSKI PĘDZLEM MALOWANA" w kategorii od lat 17 - "Defilada I Armii Wojska Polskiego w zdobytej Warszawie 19 stycznia 1945. Wyzwolenie, czy zniewolenie?", Wojciech Jastrzębski.

Cezary Dec

Cezary Dec

II MIEJSCE w konkursie "HISTORIA POLSKI PĘDZLEM MALOWANA" w kategorii od lat 17. "Bitwa pod Oliwą 1627. Galeon Św. Jerzy prowadzi Flotę Polską przeciwko eskadrze szwedzkiej", Cezary Dec. Praca została również wyróżniona przez naszego patrona medialnego Stec Studios a jej autor nagrodzony bonem w wysokości 159 funtów, który umożliwi mu wykonanie profesjonalnej sesji fotograficznej.

Anna Waksmundzka

Anna Waksmundzka

III MIEJSCE w konkursie "HISTORIA POLSKI PĘDZLEM MALOWANA" w kategorii od lat 17. "Orzeł Biały", Anna Waksmundzka. Praca została również wyróżniona przez naszego patrona medialnego Stec Studios a jej autorka nagrodzona bonem w wysokości 159 funtów, który umożliwi jej wykonanie profesjonalnej sesji fotograficznej.

Pracami, które zaskarbiły sobie największe uznanie Jury w kategorii od lat 17  -  są:

- NA I MIEJSCU - "Defilada I Armii Wojska Polskiego w zdobytej Warszawie 19 stycznia 1945. Wyzwolenie, czy zniewolenie?", autorstwa Wojciecha Jastrzębskiego, nagrodzona kwotą 150 funtów.

- NA II MIEJSCU - "Bitwa pod Oliwą 1627. Galeon Św. Jerzy prowadzi Flotę Polską przeciwko eskadrze szwedzkiej" namalowaną przez Cezarego Deca, której autor otrzymał 100 funtów.

- NA III MIEJSCU - praca "Orzeł Biały", autorstwa Anny Waksmundzkiej, która otrzymała w nagrodę 50 funtów.

 

Dodatkową niesamowitą niespodziankę dla Artystów przygotował nasz patron wizualny,

pan Dariusz Stec z Stec Studios,

który uhonorował dwie wybrane przez siebie prace, które szczególnie go ujęły, nie tylko pod kątem kompozycji - na co, jako artysta fotograf zwrócił szczególną uwagę - ale również kontekstem i doborem tematyki.  Były to prace:

- "Bitwa pod Oliwą 1627. Galeon Św. Jerzy prowadzi Flotę Polską przeciwko eskadrze szwedzkiej", której autorem był Cezary Dec.

- "Orzeł Biały", praca którą stworzyła Anna Waksmundzka.

Autor i autorka zostali nagrodzeni bonem o wartość 159 funtów, umożliwiającym im wykonanie profesjonalnej sesji fotograficznej w Stec Studios.

Gratulujemy Zwycięzcom - przede wszystkim - ogromnego talentu, którego dalszego rozwoju i sukcesów z tym związanych serdecznie życzymy - oryginalności, finezji i pomysłowości w podejściu do zadanego przez nas tematu, i oczywiście wygranej!

Laureaci Konkursu Plastycznego w kategorii od lat 17 w towarzystwie Jurorek
Konkurs Historia Polski Pędzlem Malowana
Prace w kategorii do lat 8
Prace w kategorii od lat 9 do 16
Prace w kategorii do lat 17
Plebiscyt Internautów
Laureaci Kategoria do lat 8
Laureaci w kategori od lat 9 o 16
Laureci w kategorii od lat 17
bottom of page