top of page

Jury

konkursu  literackiego

"Co w sercu, to na papierze"

Kategoria dla Dorosłych

(z Wielkiej Brytanii)

Polska

Jury konkursu literackiego "Co w sercu, to na papierze" Kategoria dla Dorosłych (z hrabstwa Northampton w UK) Polska

Do tej części Konkursu literackiego "Co w sercu, to na papierze" zapraszamy wszystkich dorosłych od lat 18 na emigracji z całej Wielkiej Brytanii. Forma i gatunek literacki, jakie wykorzystacie do wyrażenia swoich emocji, bądź opisania swych wspomnień z życia w Polsce, lub na emigracji są dowolne Opowiadanie, esej, wiersz, fraszka... - wybór należy do Was!  Zapraszamy do zapoznania się z tematami, w odniesieniu do których możecie stworzyć swoje historie, lub popisać się talentem poetyckim, i czekamy na Waszą prozę oraz poezję, życząc powodzenia w Konkursie. Dajcie się ponieść pisarskiej lub poetyckiej wenie, zasiądźcie do klawiatur komputerów - i do dzieła!

W Jury, które oceniać będzie prace dorosłych uczestników konkursu z Wielkiej Brytanii znaleźli się poeci, prozaicy i publicyści ze sporym dorobkiem literackim, laureaci prestiżowych ogólnopolskich konkursów poetyckich oraz propagatorzy literatury i animatorzy kultury.

Przed Wami grono jurorskie, które wybierze najlepsze ze zgłoszonych w Wielkiej Brytanii wierszy i utworów pisanych prozą oraz wyłonią dorosłych Laureatów konkursu "Co w sercu, to na papierze".

Przewodnicząca Jury: Urszula Kopeć-Zaborniak - poetka, bibliotekarz, animatorka kultu

Przewodnicząca Jury: Urszula Kopeć-Zaborniak - poetka, bibliotekarz, animatorka kultury

 

Urszula Kopeć-Zaborniak – pasjonatka gór, poetka, bibliotekarz, animatorka kultury. W 2012 r., została pierwszą laureatką Stypendium im. Olgi Rok dla bibliotekarzy z małych miejscowości, była też prelegentem na III Kongresie Bibliotek. Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Haliny Poświatowskiej w kategorii „po debiucie” w 2017 roku, zdobywczyni III miejsca w Turnieju Jednego Wiersza im. W. Karczewskiej w Kaliszu. BIBLIOTEKARZ ROKU 2016​ (źródło: http://www.mbp.lubaczow.pl/spotkanie-autorskie-urszula-kopec-zaborniak/).

Patryk Kosenda - poeta, publicysta, laureat konkursów poetyckich

Patryk Kosenda - rocznik 1993 – laureat konkursów poetyckich, m.in. OKP im. Herberta, OKP im. Wojaczka, Połowu Biura Literackiego (2017). Nominowany w OKP im. Bierezina (2017). Wiersze publikował m.in. w „Arteriach”, „BiBLiotece” Biura Literackiego, „Kontencie”, „Helikopterze”, „Interze”, „Wizjach”, „Odrze”, i „Małym Formacie”.

 

Pisuje o filmach dla „Taste of Cinema” i „artPAPIERU”. Redaktor naczelny magazynu artystyczno-kulturalnego Stoner Polski. Siewca nowej formy poetyckiej – ćpaiku, bombardier NOWEJ FAZY – ruchu poetyckiego destabilizującego gang grechuciarzy. Pracuje nad cyklem próz poetyckich utrzymanych w konwencji new weird i bizarro. Ojciec dwójki królików, wychowuje je w Krakowie. (źródło: https://www.dwutygodnik.com/artykul/7976-wiersze.html)

Patryk Kosenda - poeta, publicysta, laureat konkursów poetyckich
Krzysztof Martwicki - poeta, prozaik, laureat konkursów poetyckich i prozatorskich

Krzysztof Martwicki - poeta, prozaik, laureat konkursów poetyckich i prozatorskich

Krzysztof Martwicki - debiutował jako poeta w 1983 r. na łamach „Tygodnika Ciechanowskiego". Opublikował dwa tomiki poezji: "Czas i blask" (1995) i "Wiersze" (2000). Jest współautorem powieści "Prawie niewidzialni" (Warszawa 2016). Jego opowiadania, wiersze i artykuły ukazywały się m.in. na łamach „Słowa”, „Więzi", „nawiasu", „Przeglądu Powszechnego", „Bibliotekarza", i in. Zdobywca „Złotego Pióra" Związku Literatów na Mazowszu za książkę roku 2016 ("Prawie niewidzialni"). Laureat wielu konkursów poetyckich i prozatorskich. (źródło: http://salonliteracki.pl/new/prezentacje/1486-krzysztof-martwicki)

Marzena Mariola Podkościelna - ​poetka, laureatka konkursów poetyckich

Marzena Mariola Podkościelna – ur. 09.12.1969 r. Od 2005 roku mieszka w Olchowcu, pow. Krasnystaw.

 

Poetka i animatorka kultury. Laureatka konkursów poetyckich: „O Laur Wierzbaka w Poznaniu, Turnieju Jednego Wiersza w ramach Międzynarodowego Listopada Poetyckiego, kilkakrotnie Konkursu Twórczości Miłosnej „Ja Cię Kocham a Ty Pisz!”, Turnieju Poetyckiego „O Chmielakowy Antałek”, Konkursu Poetyckiego im. Marka Swatowskiego, Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego w ramach Zamojskiej Ulicy Poetyckiej, Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. W. Olszewskiego, Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Złote Pióro Sopotu”, Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. K. Stabach, wyróżniona w konkursie szczecińskim „O złotą metaforę”, laureatka konkursu im. J. Tawłowicza w Zakopanem.

 

Publikowała w ogólnopolskich pismach literackich, takich jak: "Latarnia Morska", "Migotania", "Angora", "Zamojski Kwartalnik Kulturalny", "Kozirynek", "Nestor", "Panorama Żółkiewska", "Dominik Turobiński", "Antologia Knowacz" w wersjach pism papierowych i elektronicznych oraz wielu antologiach pokonkursowych i zbiorowych publikacjach.

 

Należała do krasnostawskiej Grupy Literackiej A4 oraz Klubu Literackiego „Strona”.

Nominowana kilkukrotnie w kategoriach twórca kultury i animator kultury w konkursie „Kultura” w ramach Powiatowego Dnia Pracownika i Działacza Kultury w Krasnymstawie.

Organizatorka i współorganizatorka spotkań literackich, poetyckich oraz innych kulturalnych m.in. spotkania wspomnieniowego w pierwszą rocznicę śmierci ś.p. Mariusza Kargula, spotkania autorskiego z poetką Magdaleną Jankowską, spotkania autorskiego z poetką nominowaną do Nagrody Nike – Mirosławą Szychowiak, obchodów 30-tej rocznicy śmierci Anny Kamieńskiej w Krasnymstawie w tym spotkania z Jarosławem Trześniewskim-Kwietniem, spotkania muzyczno-literackiego „Wiersze i Nie-wiersze z Wianków i Traw czyli Noc Świętojańska w Orłowie Drewnianym” u pani Teresy Sobestjanczuk oraz innych wydarzeń kulturalnych. W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie prowadzi spotkania cykliczne p.t. „Anna Kamieńska w moim życiu”, na które zapraszała syna Anny Kamieńskiej - prof. Pawła Śpiewaka, dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie oraz prof. Zofię Zarębiankę z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kontynuatorka Nocy Poetów - upamiętniającej rocznicę śmierci poety, publicysty, animatora kultury i inicjatora Nocy Poetów - Mariusza Kargula w Wiejskim Domu Kultury i Rekreacji w Widniówce oraz Niemienicach k. Krasnegostawu. Pomysłodawczyni i współorganizatorka Turnieju Jednego Listu w ramach tejże krasnostawskiej Nocy Poetów.

Jedna z dziewięciu osób regionu lubelskiego prezentujących swoje wiersze podczas IV Nałeczowskich Spotkań z Poezją organizowanych w Pałacu Małachowskich w Nałęczowie.

 

Była gościem podczas Nocy Bibliotek w Filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie oraz podczas Opolskich Spotkań z Poezją. Prezentowała swoje wiersze z Konradem Grocheckim, Mateuszem Melanowskim, Rafałem Różewiczem.

 

Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Olchowieckiej. Była komisarzem wystawy malarstwa i rysunków Benka Homziuka podczas otwarcia siedziby stowarzyszenia w Olchowcu.

Fotografuje. W przygotowaniu jest wystawa jej zdjęć na Zamku w Tittmoning w Bawarii. Jej zdjęcia były zapowiedzią tygodniowego Festiwalu Kultury Kunstplatz Tittmoning.

Marzena Mariola Podkościelna - ​poetka, laureatka konkursów poetyckich  ​

Na wiersze i opowiadania dorosłych z Wielkiej Brytanii i czekamy do 3 maja 2019 roku. Prace w postaci cyfrowej w formatach PDF (preferowany) lub DOC / RTF należy zgłaszać, wykorzystując specjalne przygotowane formularze. Dorośli Laureaci konkursu literackiego z Wielkiej Brytanii otrzymają nagrody pieniężne w wysokości za I Miejsce - £150, za II Miejsce - £100 i za III Miejsce - £50.

Tematy prac, regulamin i szczegóły związane ze sposobami ich zgłaszania znajdziecie pod adresem: https://www.lokomotywa.co.uk/przystanek-horyniec-konkurs-literac

 

Młodzi poeci i pisarze - do dzieła!

bottom of page