top of page

Wydarzenia

Od początku działaności Lokomotywy - obok Konkursu Recytatorskiego - organizowaliśmy masę wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, w które zaangażowana była społeczność i najmłodsi przedstawiciele Polonii  zamieszkującej Northampton i okolice. W ogranizację naszych przedwzięwzięć zaangażowani byli ponadto miescowi przedsiębiorcy, oraz artyści, pisarze i poeci.

Oto kilka z wydarzeń, jakie udało nam się wspólnie zorganizować w przeciągu minionych miesięcy. 

36564984_2019563654721907_50659242936830

WIECZÓR Z POEZJĄ HELENY WYRZYKOWSKIEJ

Wieczór z poezją i piosenką, w którym udział wzięli członkowie Zespołu Lokomotywy, Przyjaciele naszej Inicjatywy, Dzieci Lokomotywy a ponadto zaproszeni Artyści - pisarze i aktorzy - oraz sama Poetka.

bottom of page