Przystanek Horyniec 2019 - rusza konkurs fotograficzno-plastyczny "Where is your home?..."

Zaktualizowano: 23 mar 2019Przystanek Horyniec 2019 - rusza konkurs fotograficzno-plastyczny "Where is your home? With my loved ones"!

Tydzień rozpoczynamy od zaanonsowania i zaproszenia wszystkich - dzieci, młodzieży i dorosłych - do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-fotograficznym pod nazwą "Where is your Home? With my loved ones!", będącą anglojęzyczną parafrazą fragmentu strofy znanego wszystkim od najmłodszych lat wiersza Władysława Bełzy - "Kto Ty jesteś?"


Dlaczego po angielsku? Otóż nasz nowy konkurs jest drugą fazą projektu "Przystanek Horyniec 2019", realizowanego równolegle w Polsce - w gminie Horyniec-Zdrój i na terenie powiatu lubaczowskiego przez Stowarzyszenie Rozwoju Promocji i Aktywności "Przystanek Horyniec"- oraz w Wielkiej Brytanii, w hrabstwie Northampton przez naszą Inicjatywę Lokomotywa - Stacja Northampton.


Podobnie, jak pierwsza część projektu, którą jest ogłoszony niespełna tydzień temu konkurs literacki "Co w sercu to na papierze", nasz konkurs plastyczno-fotograficzny ma na celu zwiększenie zainteresowania Ojczyzną i jej walorami kulturowymi, językowymi oraz krajobrazowymi, zwłaszcza wśród Polaków żyjących na emigracji, wzmacnianie więzi i miłości do Ojczyzny – szczególnie w środowiskach polonijnych w Wielkiej Brytanii - propagowanie piękna języka polskiego w kraju i za granicą, rozwijanie kreatywności, talentu, zainteresowań i pasji w sferze artystycznej oraz ciekawe, rozwojowe i pożyteczne organizowanie czasu wolnego w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych.


W konkursie plastyczno-fotograficznym "Where is your Home..." mogą wziąć udział dorośli, dzieci i młodzież mieszkająca na terenie Gminy Horyniec-Zdrój, dorośli zamieszkujący teren powiatu lubaczowskiego i z terenu całej Wielkiej Brytanii, oraz dzieci i młodzież do lat 18 z hrabstwa Northampton.