Wydarzenia

Od początku działaności Lokomotywy - obok Konkursu Recytatorskiego - organizowaliśmy masę wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, w które zaangażowana była społeczność i najmłodsi przedstawiciele Polonii  zamieszkującej Northampton i okolice. W ogranizację naszych przedwzięwzięć zaangażowani byli ponadto miescowi przedsiębiorcy, oraz artyści, pisarze i poeci.

Oto kilka z wydarzeń, jakie udało nam się wspólnie zorganizować w przeciągu minionych miesięcy. 

Wieczór poetycki z poezją Heleny Wyrzykowskiej

30 czerwca 2018

Wieczór z poezją i piosenką, w którym udział wzięli członkowie Zespołu Lokomotywy, Przyjaciele naszej Inicjatywy, oraz zaproszeni Artyści - pisarze i aktorzy - oraz sama Poetka.

Podcastowy Dzień Dziecka 2018

1 czerwca 2018

Akcja pod patronatem Lokomotywy, w której twórcy najpopularniejszych audycji internetowych nagrali wierszyki i bajeczki. Incjatywa połączona była ze zbiórką funduszy na przeszczep komórek macierzystych dla dotkniętego dziecięcym porażeniem mózgowym Adasia Domańskiego.

Warsztaty Plastyczne Lokomotywy 2018

16 czerwca 2018

Warsztaty Plastyczne zorganizowane przez Lokomotywę wraz z Agnieszką Wojciechowską z AGNES HAND MADE CRAFT, oraz Martą Derkiewicz z ART CLASSES w trakcie Pikniku Rodzinnego w Northampton.

Spotkanie autorskie z pisarką Agnieszką Opolską w

19 maja 2018

Spotkanie autorskie z Agnieszką Opolską, w Northamptonshire Central Library promujące jej najnowszą powieść pod tytułem "Joanna".

"Lilije opowieść na pograniczu światów" - spektakl teatralny

17 marca 2018

Premierowe przedstawienie spektaklu na podstawie ballady Adama Mickiewicza wystawione przez teatr Lustro Sceny / The Mirror of Stage z Edynburga.

"Czerwony Kapturek" - spektakl dla dzieci

17 marca 2018

Dwa przedstawienia teatralne wystawione przez teatr Lustro Sceny / The Mirror of Stage w Polskiej Szkole Języka i Kultury Ojczystej w Northampton, oraz w Polskiej Szkole Sobotniej im. Pilotów Dywizjonu 303 w Wellingborough.